Svanerobot til Swan Lake på Oslo Opera for Henrik Vibskov

Svanerobot til Swan Lake på Oslo Opera

Henrik Vibskov